KINDER Joy of moving Radość żeglowania

O PROJEKCIE

KINDER Joy of moving to program z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu realizowany przez Grupę Ferrero w ponad 20 krajach na całym świecie, w tym od 2007 roku również w Polsce. Celem programu jest szeroko rozumiana edukacja sportowa oraz promocja aktywnego stylu życia wśród młodego pokolenia i ich rodzin. 

Obecnie w Polsce na program KINDER Joy of moving składa się aż siedem ogólnokrajowych i całorocznych projektów edukacyjno-sportowych, opartych na metodologii JOY OF MOVING. Wszystkie realizowane są przez Grupę Ferrero we współpracy z partnerskimi organizacjami sportowymi – Polskim Komitetem Olimpijskim, Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, Polskim Związkiem Tenisowy, Polskim Związkiem Żeglarskim i Fundacją Moniki Pyrek oraz pod honorowym patronatem instytucji państwowych – Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministra Edukacji i Nauki. 

Tak szeroka obecności programu KINDER Joy of moving w naszym kraju powodowana jest chęcią pokazania najmłodszym, że każda dyscyplina sportu niesie ze sobą wiele radości, a próbowanie różnych form aktywności może pozytywnie wpływać na nasz rozwój oraz samopoczucie.

Inicjatywna Ferrero odpowiada na trzy cele Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030, stworzonej przez ONZ: dobre zdrowie i jakość życia (3), dobra jakość edukacji (4) i partnerstwo na rzecz celów (17). 

KINDER Joy of moving Radość żeglowania to ogólnopolski projekt edukacyjno-sportowy realizowany przez Grupę Ferrero w partnerstwie z Polskim Związkiem Żeglarskim. Zakres projektu obejmuje różnorodne działania dla których wspólnym mianownikiem jest promocja aktywnego stylu życia wśród młodego pokolenia i ich rodzin oraz równolegle:

upowszechnianie żeglarstwa jako formy aktywności dostępnej dla każdego,
przybliżanie idei olimpizmu,
edukacja z zakresu bezpieczeństwa nad wodą oraz ekologii.
 

Jednym z ważniejszych elementów projektu są regaty KINDER Joy of moving Puchar Trenerów, rozgrywane podczas największej cyklicznej imprezy żeglarskiej w Polsce – GDYNIA SAILING DAYS. Do udziału w regatach zaproszeni są zawodnicy z klasy Optimist (grupa B), czyli najmłodsze żeglarki i żeglarze (6-13 lat).  Dodatkowo w czasie regat na plaży miejskiej w Gdyni tworzona jest multisportowa strefa KINDER Joy of moving, dedykowana dla całych rodzin!

Patronat honorowy nad projektem KINDER Joy of moving Radość żeglowania objęli: Polski Komitet Olimpijski, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Minister Edukacji i Nauki.